"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-06-26

Utbredd sekularitet bland svenskar med muslimsk familjebakgrund

NYHET Svenskar med muslimsk familjebakgrund är betydligt mer sekulariserade än vi tidigare trott. Det visar Erika Willander, nybliven docent i sociologi vid Umeå universitet, i en ny rapport.

Text: Eva Stoianov

– Av de uppskattningsvis fem procent av befolkningen som har muslimsk familjebakgrund praktiserar ungefär en femtedel islam. Det betyder att majoriteten inte praktiserar, men vi vet väldigt lite om hur de förhåller sig till sitt religiösa arv, säger Erika Willander.

I rapporten undersöker hon, tillsammans med David Thurfjell (professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola), inställningen till religion och sekularitet hos icke-religiösa och religiösa personer med muslimsk och kristen familjebakgrund. Rapporten fokuserar på den grupp som författarna kallar

postmuslimer: personer som själva säger att de har en muslimsk familjebakgrund, men som identifierar sig som icke-religiösa. Målet var att ta reda på om personer med muslimsk familjebakgrund förhåller sig till religion på ungefär samma sätt som de med kristen familjebakgrund i Sverige.

Religion och sekularitet som arv

Sverige anses vara ett av världens mest sekulariserade länder. Samtidigt är den svenska majoritetsbefolkningen präglad av den statskyrkolutherska kristendom som dominerat detta land sedan reformationen.
– De allra flesta i Sverige kan räknas till den gruppen som har kristen familjebakgrund. Det beror på att de har en mamma, pappa eller mor- och farföräldrar som är eller har varit medlemmar av Svenska kyrkan. Studien visar att för den postkristna gruppen lever det religiösa arvet kvar genom att man fortsätter praktisera, exempelvis genom att fira högtider såsom jul eller instämma med kristna värderingar.

På frågan om skillnader och likheter mellan postmuslimer och postkristna, hade postmuslimerna i högre utsträckning en sekulär självbild i jämförelse med de postkristna. Även här visar studien att av de faktorer som sammanfaller med sekularisering, är den nationella bakgrunden och den närmaste familjens ställningstagande betydande.
– Många av de muslimska länder som svenska muslimer emigrerar från har starka inslag av sekularisering i sin moderna politiska historia. Postmuslimer i Sverige skulle därför kunna beskrivas som mer sekulariserade än postkristna, säger Erika Willander.

Inom den postmuslimska gruppen visade sig ändå tron vara närvarande. Inte nödvändigtvis en tro som definieras som muslimsk, men en tro på Gud och livet efter döden.
–Betydande delar av den postmuslimska gruppen firar även kristna högtider och känner tillhörighet till Svenska kyrkan. 

Religiös invandring överskattad

Rapporten bygger på en enkätstudie och omfattar personer med familjebakgrund i Iran, Irak, Turkiet och före detta Jugoslavien. Personerna valdes ut med tanke på att migration till Sverige från dessa länder påbörjades för flera decennier sedan. Tidigare forskning har också identifierat dessa länder som länder varifrån många med muslimsk familjebakgrund kommer, men inte kartlagt den individuella synen på religiositet.
– Om vår studie stämmer har tidigare forskning överskattat hur många religiösa personer som invandrat från dessa länder, säger Erika Willander.

Rapporten ges ut i ett samarbete mellan Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) och Institutet för forskning om mångreligiositet och sekularitet (IMS) vid Södertörns högskola.

Rapporten finns tillgänglig via Myndigheten för stöd till trossamfund hemsida. Där finns även en inspelad version av rapporten.

Rapporten presenteras och diskuteras på Almedalsveckan. Torsdag 29 juni, kl. 11:00 till 12:00 Vilken roll spelar religionen för svenskar med muslimsk familjebakgrund?

 

 

 

För mer information, kontakta gärna:

Erika Willander
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 89 43