"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-10-06

Utbyte med Indien

NYHET Socialt arbete har flitigt utbyte med omvärlden, delvis för att så många studenter gärna gör praktik eller fältstudier i tredje världen. Men det var mycket en slump att man inledde ett omfattande samarbete med lilla Cauvery College for Women i södra Indien.

– Hösten 2002 hade vi några studenter som var på väg till Nepal, för tredje terminens fältförlagda studier, berättar Siv-Inger Bucht, internationell koordinator på institutionen. Den politiska oron i Nepal gjorde emellertid att man började söka alternativ och Siv-Inger drog sig då till minnes något hon läst om en fältkoordinator i Indien. Efter snabb respons från honom kunde fem studenter åka iväg samma höst.
– De blev överväldigade!

Praktik öppnade för utbyte

Våren 2003 åkte 17 studenter iväg och i skrivande stund har mer än 300 Umeåstudenter gjort fältpraktik i Tiruchirapalli, i delstaten Tamil Nadu. Trichy, som den ofta kallas, är en traditionell indisk stad med ca 900 000 invånare och mest känd för ön Srirangam, ett enormt tempelområde som bara kan matchas av Angkor Wat i Kambodja. Siv-Inger Bucht började bli nyfiken och åkte själv till Indien hösten 2003 – och fick veta att fältkoordinatorns fru var prefekt för socionomutbildningen på ett av stadens många college, Cauvery College for Women. Som hittat!
– Jag sökte pengar från Linnaeus-Palme-programmet till en planeringsresa, för att jämföra kursplaner och annat. Året därpå kunde vi starta ett lärarutbyte – två lärare åkte härifrån och två kom hit för gästföreläsningar.

Både lärare och studenter

Förra läsåret inledde man så studentutbytet, med två studenter från vardera land, och även nästa läsår blir det både student- och lärarutbyte. – I januari åker två nya studenter härifrån till Trichy, och stannar i tolv veckor. Samtidigt kommer två masters-studenter från Indien och stannar hela vårterminen. Lärarna stannar kortare tid, vanligen tre veckor i Indien, respektive fem veckor i Sverige – det beror på vilka kurser som ges och hur de passar med respektive läsårsplanering. Här har de svenska Indienresenärerna det något lättare, eftersom all undervisning på Cauvery College sker på engelska. Siv-Inger Bucht medger att hon var lite orolig när hon skulle introducera de indiska lärarna för studenter i Umeå. ”De är... inte lika... artiga...”
– Men de indiska lärarna tyckte att det var jätteintressant med studenter som räckte upp handen och frågade så snart de inte förstod något. ”Sånt märker vi annars inte förrän på tentan, och då är det ju försent...”

Möten med mersmak

I Trichy har utbytet väckt stor uppmärksamhet – internationella utbyten är ovanliga här. Siv-Inger Bucht kan visa en lång rad pressklipp från indiska tidningar som rapporterat om hennes besök – och samarbetet annonseras faktiskt högst upp på skolans webbsida. Men givetvis har utbytet varit ömsesidigt givande. Precis som de svenska besökarna i Indien intresserat sig för kastsystemet och landets oerhörda sociala klyftor, har de indiska lärarna och studenterna fascinerats av de svenska klimatväxlingarna, välfärdssamhället och individualismen. Något som också gjort starkt intryck på både lärare och studenter – ovana som de är vid en könsblandad studiemiljö – är kvinnans starkare ställning i Sverige. Förskolor, bidragssystemen, att kunna röra sig fritt även kvällstid – ja, redan att slippa busvisslingar och bli tagen på allvar som människa – beskrivs i de flesta rapporter. Och mer än en gäst har fått blodad tand för att jobba för att stärka kvinnans ställning i Indien.
Sådana pionjärer behövs, och de kan bli fler. Institutionen för socialt arbete är redan entusiasmerad av International Office att söka en treårig förlängning av det femåriga utbytet.

Bild Mattias Pettersson

Redaktör: Michael Nordvall