"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-04-18

Utbytesstudenter på läkarprogrammet till glesbefolkade områden

NYHET Att fler läkare ska söka sig till glesbygden och de utvecklingsmöjligheter som finns där. Det är ett mål med ett helt nytt samarbetsavtal mellan läkarprogrammet vid Umeå universitet och Northern Ontario School of Medicine i Norra Ontario, Kanada.

I den här delen av Kanada - som till ytan är två gånger Sveriges storlek - är de geografiska avstånden helt andra än de i den västerbottniska glesbygden. I Norra Ontario har man haft stora problem att rekrytera läkare till avlägsna glesbygdsområden.

Men vid det unga universitetet Northern Ontario School of Medicine, NOSM, har man utvecklat en modell för att intressera blivande läkare för glesbygdsmedicin så att de också väljer glesbygdsmedicin som färdigutbildade. Läkarstudenterna får under ett helt år under utbildningen bo, studera och göra praktik i glesbygden. Samhällena ställer upp med stöd i form av bostäder, sociala aktiviteter och andra förutsättningar för att möjliggöra en utlokaliserad läkarutbildning.

Studentutbyte

I Västerbotten finns också utmaningen att rekrytera läkare till glesbygden. Vid Umeå universitet ser man möjligheter att öka intresset för glesbygdsmedicin bland läkarstudenter genom ett samarbete med NOSM.

- Vi ser redan nu ett intresse för det här utbytet bland studenter på läkarprogrammet, säger Magnus Hultin, programrådsordförande för läkarprogrammet. En student har redan ansökt och fått beviljat att åka till Kanada hösten 2016, i ett forskarutbyte som blir en del av examensarbetet.

Avtalet som omfattar bland annat studentutbyten och forskningssamarbeten, innebär att varje år har två studenter möjlighet att åka till Kanada och två studenter från Kanada har möjlighet att komma till Umeå universitet eller en hälsocentral.

Riktad rekrytering

Vid NOSM har man sett att studenter från bygden är de som ofta har störst intresse att söka sig dit som färdigutbildade läkare.

- De riktar särskilda rekryteringsåtgärder mot dem som kommer från glesbygdsområden. De har inga speciella kvoter för dem, utan jobbar mer med att marknadsföra skolan och möjligheterna, säger Magnus Hultin som ser att det finns lärdomar att dra av deras proaktiva arbete med att marknadsföra glesbygdsmedicin.

I Västerbotten jobbar både universitetet och landstinget sedan länge med att utveckla glesbygdsmedicin. I Storuman finns ett glesbygdsmedicinskt centrum som framgångsrikt driver utveckling av innovativa vårdmodeller bland annat genom telemedicin och internationella forskningssamarbeten, och vid Medicinska fakulteten forskas det inom ämnet. Samarbetet med universitetet i Ontario blir ännu en byggsten i det här arbetet.

Kontaktperson

Magnus HultinProgramrådsordförande för läkarprogrammet090-785 28 10, 070-388 60 72
magnus.hultin@umu.se

Redaktör: Lena Åminne