"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-05-11

Utdelning av Sammes idéstipendium

NYHET Sammes idéstipendium delas ut för första gången någonsin onsdagen den 13 maj. Stipendiet går till studenter på Campus Skellefteå som lämnat in de bästa kommersiellt gångbara idéerna.

Totalt delas fyra stipendier ut, två på 25 000 kronor, ett på 10 000 kronor och ett på 5 000 kronor.

Ändamålet för Sammes stiftelse är att främja den vetenskapliga forskning och utbildning med inriktning på företagande som bedrivs på högskolenivå i Skellefteå kommun. 


– Alla studenter vid Campus Skellefteå, både de vid Umeå och Luleå universitet, kan söka Sammes idéstipendium genom att lämna in förslag till nya idéer som kan bli kommersiellt gångbara, förklarar Jörgen Markgren, områdeschef, Umeå universitet.

Stipendierna ska användas för att frigöra tid eller täcka andra utgifter så att stipendiaten kan utveckla den kompetens som är nödvändig för att utveckla nya produkter och tjänster eller att överta befintliga företag.

Det kan till exempel röra sig om rådgivning och stöd kring kommersialisering och nyhetsgranskning, utbildning kring affärsplanering och möjliga marknader med potentiella kunder och konkurrenter samt kunskap nödvändig för utveckling och prov av prototyp.

Ansökan bedöms utifrån: idéns nyhetsvärde, trovärdigheten i idéns genomförbarhet och stipendiets betydelse för idén

Stipendierna delas ut av Samme Lindmark den 13 maj kl 10.00 i Sammes Trappa Umeå universitet, Campus Skellefteå, Hus C.

Välkommen till stipendieutdelningen! 

Kontaktperson: Jörgen Markgren, områdeschef, Umeå universitet, Campus Skellefteå Tel: 0910-78 72 11 Mobil: 070-371 22 25
E-post: jorgen.markgren@adm.umu.se

2007 donerade samme och Maud Lindmark fem miljoner kronor som bildade Sammes stiftelse. Stiftelsen ska främja forskning och utbildning med inriktning på företagande som bedrivs vid Umeå universitet och Luleå tekniska universitet på Campus Skellefteå.

Redaktör: Carina Dahlberg