"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-03-01

Utdelning av Vaartoe/CeSams studentstipendier vid invigningen av samiska veckan

NYHET Vid invigningen av samiska veckan söndagen den 3 mars utdelas CeSams studentstipendier. I år är det Terje Ruong och Anders Haglund som får 10 000 kronor vardera. Stipendierna utdelas med stöd av Samstingets kulturråd.

Terje Ruong, för examensuppsatsen vid Institutionen för psykologi, Umeå universitet; Att vara ung renskötare innebär så många (omöjliga) drömmar och villkor. En kvalitativ studie av upplevelsen att vara ung manlig renskötare i Sverige. Ruong utgår från de svåra villkor som unga renskötare lever under idag och analyserar det komplexa mönster av faktorer som ligger bakom den stress och ångest som alldeles för ofta blir resultatet. Studien behandlar ett för det samiska samhället synnerligen angeläget område.

Anders Haglund, för D-uppsatsen vid Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet; Kolonisering och samexistens – Konflikter mellan samer och nybyggare i Gällivare 1810-1841. Haglund analyserar med en postkolonial teoretisk utgångspunkt relationerna mellan samer och nybyggare i Gällivare under den period då kolonisationen tilltog väsentligt. Ett gediget arbete med omfattande källmaterial visar på relativt få konflikter, där renstölder var betydligt vanligare än marktvister. Slutsatserna visar på en tämligen fredlig samexistens.