"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-05-17

Utdragen förlossning sätter spår för livet

NYHET Sex av tio mödrar med s.k. förlångsammad förlossning anser att denna erfarenhet kommer att sätta spår för resten av livet. Det visar tre Umeåforskare i majnumret av tidskriften Journal of Clinical Nursing.

Forskarna redovisar en undersökning bland fler än 250 kvinnor. Studien har letts av Astrid Nystedt, doktorand vid Institutionen för omvårdnad och enheten för obstetrik och gynekologi vid Umeå universitet. Medförfattare är professor Berit Lundman vid samma institution samt professor Ulf Högberg, enheten för obstetrik och gynekologi samt enheten för epidemiologi.
– Smärta var det huvudsakliga skälet hos dem som hade en negativ upplevelse av förlossningen, säger Astrid Nystedt.

Dock var 94 procent av alla tillfrågade kvinnor positiva till de stöd de fått från sin barnmorska och partner. Forskarna har ställt frågor till 84 kvinnor som upplevt en långsam förlossning som krävt hjälpmedel (tångförlossning m.m.) eller kejsarsnitt och jämfört deras erfarenheter med 171 kvinnor som haft normala förlossningar. Lite mer än en tredjedel (34 %) av kvinnorna med långsam förlossning var negativa till förlossningsupplevelsen totalt sett, att jämföra med 4 % bland kvinnorna efter en normal förlossning.

Hela 60 % i gruppen med långsam förlossning ansåg att förlossningsupplevelsen skulle påverka dem för livet jämfört med 12 % i kontrollgruppen. Trots besvären uppgav 84 % i gruppen med förlängt värkarbete att det var en stor och spännande upplevelse att föda barn, motsvarande i gruppen med normala förlossningar var 90 %. De flesta av kvinnorna behöll sitt lugn under förlossningen, inte fler än 31 % av dem med långsam förlossning vittnade om att de nästan råkat i panik eftersom de inte visste vad som hände – 16 % i gruppen med normal förlossning berättade om liknande upplevelser.

Smärta var en nyckelfråga i båda grupperna: 62 % i gruppen med förlängt värkarbete instämde i påståendet att de trodde att de skulle dö under förlossningen och 69 % ansåg att smärtlindringen hade räddat dem; motsvarande andelar i gruppen med normala förlossningar var 49 % för båda. Totalt sett ansåg 76 % i gruppen med förlängt värkarbete jämför med 48 % i kontrollgruppen att det var smärtsamt att föda barn.

Artikeln ger också några intressanta uppgifter om kvinnornas bakgrund: 75 % av kvinnorna med långsam förlossning hade planerat sin graviditet, och det var en signifikant högre andel än i gruppen med normal förlossning (60 %). Dessutom uppgav 11 % av kvinnorna med förlängt värkarbete att de själva fötts med förlossningshjälpmedel eller genom kejsarsnitt mot endast 3 % i gruppen med normal förlossning.

Astrid Nystedt är bosatt i Kramfors och doktorand vid Institutionen för omvårdnad, och nås på tel. 0612-610 50, e-post: astrid.nystedt@nurs.umu.se

The negative birth experience of prolonged labour: a case-referent study. Nystedt, Hogberg and Lundman, Umea University, Sweden. Journal of Clinical Nursing. Volume 14, pages 579–586 (May 2005).

Redaktör: Hans Fällman