"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-11-11

Uthållig kreativitet - tills döden skiljer oss åt

NYHET I december, efter drygt 30 år vid Umeå universitet, avslutar Stefan Svallfors sin anställning vid Sociologiska institutionen. Detta uppmärksammas bland annat med avskedsföreläsningen "Uthållig kreativitet - tills döden skiljer oss åt. Tre faror, två demoner, tio budord", fredag 18 december kl. 13.15.

Stefan Svallfors är professor i sociologi vid Umeå universitet, blivande professor vid Södertörns högskola och forskningsledare vid Institutet för framtidsstudier i Stockholm. Han är medlem av Kungliga vetenskapsakademien.Hans tidigare forskning rör jämförande studier av attityder och värderingar och dessas kopplingar till sociala skiljelinjer och institutioner. Den nuvarande forskningen rör de policyprofessionella i Sverige – alltså människor som är anställda för att driva politik och inte förtroendevalda. Det handlar om grupper som politiskt sakkunniga, politiska sekreterare, tankesmeder, PR-konsulter och andra som har politiken som yrke utan att vara förtroendevalda politiker. Projektet handlar om de policyprofessionellas arbete som en särskild form av politiskt inflytande, men också om deras motivation, drivkrafter, karriärer och arbetsmarknad.I sin avskedsföreläsning talar Stefan Svallfors om konsten att behålla sin kreativitet som forskare. Med utgångspunkt i sina två forskarsjälvbiografiska böcker "Kunskapens människa" (Santérus, 2012) och "Kreativitetens människa" (Santérus, 2015) diskuterar Svallfors hoten mot den vetenskaplig kreativiteten och möjligheterna att möta dessa - i form av tio budord för en uthållig kreativitet.
Välkommen att lyssna!Fredag 18 december, kl. 13.15 i C304 i Beteendevetarhuset.
Läs mer i Sociologiska institutionens kalendarium