"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-01-10

Utlysning av CeSam:s/Vaartoe:s Vetenskapliga Pris 2011

NYHET Känner du någon som har gjort betydande insatser inom forskning med samisk tematik eller som har verkat för att sprida kunskapen om det samiska samhället? Nu har du chansen att uppmärksamma det arbetet. Tveka därför inte att innan den 1 april 2012 nominera till CeSam:s/Vaartoe:s Vetenskapliga Pris.

Centrum för Samisk forskning (CeSam)/Vaartoe samordnar och initierar forskning om samerna, samernas kultur, språk och historia och det samiska samhället. För att öka intresset för samisk tematik i forskningen och främja kunskapsspridningen delar vi ut CeSam:s/Vaartoe:s Vetenskapliga Pris. Priset går till en akademiker som gjort betydande insatser inom forskning med samisk tematik. Prissumman är på 25 000 kronor och kommer att överlämnas vid Umeå universitets vårhögtid 2 juni 2012.

Det vetenskapliga priset finansieras genom stöd från Sametingets kulturråd och är avsett att användas för resor eller inköp i samband med forskning.

Nomineringar med kortfattade motiveringar är öppna för alla. Pristagaren anmodas också att hålla en föreläsning i anslutning till prisutdelningen.

Eventuella frågor besvaras av CeSam:s föreståndare Peter Sköld 090-786 63 47.

Nomineringarna skickas, senast 1 april 2012, via e-post till: peter.skold@cesam.umu.se eller med post till adressen:Umeå universitet Centrum för Samisk forskning Att: Peter Sköld901 87 Umeå