"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-09-20

Utlysning av Kungl. och Hvitfeldtska stiftelsens stipendium till studerande

NYHET Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen delar varje år ut stipendier om 10 000 kr till studerande vid universitet och högskolor. Ansökan ska vara inlämnad senast 9 oktober.

Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen delar varje år ut stipendier till studerande vid universitet och högskolor. Dessa stipendier kan tilldelas studerande vid bland annat Umeå universitet, som:

  • har slutbetyg från gymnasium i förutvarande Göteborg och Bohus län,
  • är född i Göteborgs stift eller var folkbokförd där när gymnasiestudierna påbörjades inom stiftet,
  • är mindre bemedlad och
  • inger goda förhoppningar om framgång i vetenskapliga studier.

Dessutom gäller att den sökande måste ha klarat av minst 60 poäng av grundutbildningen och ha för avsikt att examineras vid högskola eller universitet i Sverige.

Stipendiet utgör 10 000 kronor. En studerande kan bara erhålla stipendiet en gång.

Ansökan ska ske på särskild blankett och ha inkommit till Registrator, Umeå universitet, 901 87 Umeå senast den 9 oktober 2016. Blanketten finns att nå på stiftelsens hemsida:www.hvitfeldtskastiftelsen.se

Redaktör: Annica Höglund