"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-12-07

Utlysning av medel för forskning om samer, deras verksamheter och livsvillkor

NYHET På uppdrag av regeringen utlyser de tre forskningsråden Formas, FAS och Vetenskapsrådet medel till starka forskningsmiljöer och forskningsprojekt med inriktning på den samiska urbefolkningen, samernas hälsa, arbets- och livsvillkor samt samerelaterade verksamheter. Sista ansökningsdag är den 29 februari.

Utlysningen avser medel till starka forskningsmiljöer och forskningsprojekt i högst fyra år med start från 1 januari 2012. Utlysningen riktas till samtliga fakulteter/vetenskapsområden och gärna med en ämnesövergripande inriktning.

Stöd kan ges till forskare vid svenska universitet, högskolor eller forskningsinstitut.

För ansökningar till starka forskningsmiljöer gäller att huvudsökande ska ha minst docentkompetens och erfarenhet från projekt- och gruppledning. Övriga medsökande måste vara seniora forskare och minst en av dem ska verka på en annan avdelning än huvudsökanden.

Stödet ges i form av ett ramanslag på upp till 4 miljoner kr per år under 4 år där forskargruppen själv avgör hur medlen bäst kan användas för att främja projektet.

För forskningsprojekt gäller att sökande ska vara disputerad med avlagd doktorsexamen. Medel kan sökas för löner till disputerade forskare, doktorander, namngivna gästforskare, tekniker, material, analyser och nödvändiga forskningsresor.

Mer informartion om utlysningen och ansökningsförfarandet finns på Formas hemsida: http://www.formas.se/formas_templates/Page____7164.aspx?epslanguage=SV