"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-09-13

Utlysning av medel för FoU-uppdrag inom utbildningsområdet

NYHET I denna utlysning, som riktar sig till både lärare och forskare, fördelar Lärarhögskolan medel för forsknings- och utvecklingsuppdrag i samverkan mellan skola och universitet.

Lärarhögskolan står för hälften av kostnaderna för FoU-uppdraget under förutsättning att skolhuvudman åtar sig att finansiera den andra hälften.  Den som erhåller medel ska under två till tre år arbeta minst 15 % inom skolverksamheten, minst 15 % inom universitetsverksamheten samt ägna 30-50 % åt samverkan mellan skol- och universitetsverksamhet (FoU-uppdrag)

Sista ansökningsdag för utlysningen är den 30 september 2016.

Läs mer om utlysningen och ansökningsförfarandet här.

Vid frågor, kontakta Lärarhögskolans forskningssamordnare:

Carina Rönnqvist
carina.ronnqvist@umu.se
090-786 76 10