"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-05-09

Utlysning av medel för FoU-uppdrag

NYHET I denna utlysning, som riktar sig till både lärare och forskare, fördelar Lärarhögskolan medel för 2–3 forsknings- och utvecklingsuppdrag i samverkan mellan skola och universitet

Lärarhögskolan står för hälften av kostnaderna för FoU-uppdraget under förutsättning att skolhuvudman åtar sig att finansiera den andra hälften. Den som erhåller medel ska under två till tre år arbeta minst 15 procent inom skolverksamheten, minst 15 procent inom universitetsverksamheten samt ägna 30–50 procent åt samverkan mellan skol- och universitetsverksamhet (FoU-uppdrag)

Sista ansökningsdag är den 5 september 2016.

Läs mer om utlysningen och ansökningsförfarandet här

Vid frågor, kontakta Lärarhögskolans forskningssamordnare:

Carina Rönnqvist
carina.ronnqvist@umu.se
090-786 76 10

Redaktör: Marie Oscarsson