"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-03-31

Utlysning av medel för vetenskaplig publicering inom det idrottsvetenskapliga området

NYHET Idrottshögskolans (IH) styrelse har under hösten 2013 beslutat att avsätta 500 000 kr för att stimulera idrottsforskare till vetenskaplig publicering. IH utdelar stöd till forskare som vill publicera sig i internationella tidskrifter på redan befintlig data/empiriskt material.

Utlysning av medel för vetenskaplig publicering inom det idrottsvetenskapliga området är en del av Idrottshögskolan (IH) vid Umeå universitets satsning på resurser för forskning inom det idrottsvetenskapliga området. Behörig att söka är den som ingår i IH:s nätverk och avlagt doktorsexamen samt har anställning vid Umeå universitet som professor, universitetslektor, forskarassistent, biträdande lektor eller forskare.

IH:s styrelse beslutade 2013-10-23  att avsätta 500 000 kr för att stimulera idrottsforskare till vetenskaplig publicering. IH utdelar stöd till forskare som vill publicera sig i internationella tidskrifter på redan befintliga data/empiriskt material.  

Anslag och beslut

IH kommer att dela ut maximalt 75 tkr per ansökan. Beviljade medel från IH ska inte belastas med några universitets- och fakultetsgemensamma kostnader. Ansökningarna kommer att handläggas av IH:s forskningsråd. Anslagen ska förbrukas under 2014. Förändringar från ansökans projektskiss som inverkar på projektets genomförande rapporteras till IH. Avvikelser från ansökan kan innebära att tilldelade medel dras tillbaka.

Uppföljning

Den som söker medel för vetenskaplig publicering vid denna utlysningsomgång ska på IH:s anmodan återrapportera hur medel använts och vad forskningen resulterat i. Forskare som beviljas medel ska presentera sina resultat på IH:s idrottsvetenskapliga seminarium eller i annat sammanhang som IH anordnar. I samband med vetenskaplig publicering ska man ange att IH har varit med och delfinansierat projektet.

Ansökan

Den sökande ska lämna in ett kort skiss på svenska eller engelska innehållande artikelns syfte, vilka befintliga data som ska bearbetas, hur lång tid processen beräknas ta, var man har för avsikt att publicera artikeln samt projektets idrottsrelevans. Ett intyg från prefekten att projektet kan genomföras enligt ansökan och att anvisningar för uppföljning och nyttjande av medel kommer att följas ska bifogas med ansökan.

Sista ansökningsdag är den 28:e april. Ansökan skickas till Taru Tervo, Idrottshögskolan, IKSU Sport (internpost) eller till taru.tervo@umu.se. Ansökningarna bereds av IH:s forskningsråd.

Den sökande ska lämna in ett kort skiss på svenska eller engelska innehållande artikelns syfte, vilka befintliga data som ska bearbetas, hur lång tid processen beräknas ta, var man har för avsikt att publicera artikeln samt projektets idrottsrelevans. Ett intyg från prefekten att projektet kan genomföras enligt ansökan och att anvisningar för uppföljning och nyttjande av medel kommer att följas ska bifogas med ansökan.

Sista ansökningsdag är den 28:e april. Ansökan skickas till Taru Tervo, Idrottshögskolan, IKSU Sport (internpost) eller till taru.tervo@umu.se. Ansökningarna bereds av IH:s forskningsråd.

Vid frågor kontaktaTor Söderström, föreståndare Idrottshögskolan, tor.soderstrom@umu.se
Taru Tervo, forskningssamordnare Idrottshögskolan, taru.tervo@umu.se

Utlysning av medel för vetenskaplig publicering inom det idrottsvetenskapliga området

Redaktör: Anna-Karin Eriksson