"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-11-13

Utlysning av medel från Gösta Skoglunds Internationella Fond

NYHET I samband med Gösta Skoglunds 80-årsdag 1983 skapades genom insamling en fond vars syfte är att vid Umeå universitet ge ut stipendier för att skapa förutsättningar för ett internationellt utbyte av forskare. Stipendium ansökningarna skall ha en uttalad anknytning till det regionalvetenskapliga forskningsområdet. Man kan söka medel för konferensdeltagande, bjuda in utländska forskare eller för att genomföra konferanser. Ett uppsats stipendium på 10000kr delas ut till bästa kandidat- magister- eller masteruppsats inom det regionalvetenskapliga forskningsområdet.

Stiftelsen ledigkungör härmed:

  • Stipendier för konferensdeltagande för doktorander och forskare vid Umeå universitet.

  • Stipendium för bästa kandidat- magister- eller masteruppsats vid Umeå universitet.

  • Stipendier för genomförande av konferens, inbjudan av utländska forskare med mera vid/till Umeå Universitet.

Ansökan om medel ur stiftelsen och förslag till stipendieinnehavare ska vara fondkommittén tillhanda senast 19 februari 2016. Till ansökan skall en särskild ansökningsblankett bifogas.

Mera information finns Centrum för regionalvetenskap (Cerum) webplats. 

Redaktör: Henrik Norin