"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-04-01

Utlysning av medel gällande elitidrott och studier

NYHET Idrottshögskolan utlyser medel för att utveckla program, kursplaner och examinationer som på sikt kan underlätta för studenter att kombinera elitidrott och studier.

Denna utlysning är en del av Umeå universitets satsning på elitidrott och studier och universitets-ledningen har avsatt medel till utlysningen.

I syfte att se över program, kursplaner och examinationer som på sikt kan underlätta för fler studenter att kombinera elitidrott och studier avsätts 50 000 kr år 2015 för institutioner och programråd att söka.

ANSLAG OCH BESLUT

Idrottshögskolan (IH) har av universitetsledningen fått i uppdrag att administrera utlysningen. IH kommer att stödja ansökningar med minst 10 000 kr/ansökan. Beviljade medel ska inte belastas med några universitets- och fakultetsgemensamma kostnader. Ansökningarna kommer att handläggas av IH:s kansli. Beslut fastställs av IH:s föreståndare. Anslagen ska förbrukas under 2015.

UPPFÖLJNING

Den som söker medel ska senast 151231 återrapportera till IH hur medel använts och vilka förslag/åtgärder som tagits fram.

ANSÖKAN

Den sökande ska lämna in en kort redogörelse för vad som institutionen/programmet ska arbeta med för att underlätta för fler studenter att kombinera elitidrott och studier. Ange även vem/vilka som ska ansvara för uppdraget.

Sista ansökningsdag är den 15 maj 2015. Sent inkomna ansökningar kommer inte att behandlas. Ansökan skickas som pdf-dokument till Pernilla Eriksson.

Vid frågor kontakta: Pernilla Eriksson, biträdande föreståndare, idrottshögskolan Tel.090 – 786 55 29. Mail: pernilla.eriksson@umu.se

Utlysning av medel elitidrott och studier

Redaktör: Anna-Karin Eriksson