"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-11-23 Uppdaterad: 2023-11-27, 10:14

Utlysning av stipendiemedel ur Gösta Skoglunds Internationella Fond 2024

NYHET Nu utlyses stipendiemedel ur Stiftelsen Gösta Skoglunds Internationella Fond för utdelning våren 2024. Ansökan om stipendium skall ha en uttalad anknytning till det regionalvetenskapliga forskningsområdet, och kan endast göras individuellt. Fonden stödjer särskilt forskning i anslutning till verksamheten vid Centrum för regionalvetenskap vid Umeå Universitet (CERUM), men utesluter inte andra sökande. Ansökan som breddar eller inviterar till nya angreppssätt välkomnas.

Stipendiemedlen gäller för följande typer av ansökningar:

Stipendier för konferensdeltagande för doktorander och forskare vid Umeå universitet.

Stipendier ges till resor där den sökande aktivt deltar vid internationella symposier och seminarier samt utbyte med andra forskningsinstitutioner och studiebesök i andra länder. Traktamenten och lön beviljas inte.

Stipendium för bästa kandidat- magister- eller masteruppsats vid Umeå universitet.

Fonden delar ut ett stipendium om 10 000 kronor till den studerande som bedöms skrivit bästa uppsats på kandidat-, magister- eller mastersnivå inom det regionalvetenskapliga forskningsområdet. Uppsatsen ska vara godkänd efter uppsatsseminarium under läsåret 2022/2023 eller höstterminen 2023 och vara skriven på svenska eller engelska. Nomineringen till uppsatspriset görs av lärare, handledare eller den studerande.

Stipendier för genomförande av konferens, inbjudan av utländska forskare med mera vid/till Umeå Universitet.

Fonden stöder inbjudan av utländska forskare till Umeå och till arrangemang av internationella symposier och seminarier i Umeå. Traktamenten och lön beviljas inte av fonden.

 

Ansökan om medel ur stiftelsen och förslag till stipendieinnehavare ska vara fondkommittén tillhanda senast 31 januari 2024. En särskild ansökningsblankett ska bifogas till ansökan, vilken går att finna på fondens hemsida.