"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-11-18

Utlysning av stipendium för studier av interkulturella relationer

NYHET SWEA Internationals stipendium på USD 10.000, tilldelas välmeriterad masterstuderande eller forskarstudent i ämnen som rör interkulturella relationer. Ansökan skall vara stipendiekommittén tillhanda senast den 15 januari.

Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer

SWEA Internationals stipendium på USD 10.000, tilldelas välmeriterad masterstuderande eller forskarstudent i ämnen som rör interkulturella relationer. Den sökande måste ha en grundutbildning (bachelor) vid ett svenskt universitet, högskola eller motsvarande. Den sökande ska ha etablerat kontakt med ett lärosäte utanför sitt eget, via en antagen plats eller eller en inbjudan att forska där.

Ansökningshandlingar och information om stipendiet finns på SWEA Internationals webbplats:

https://swea.org/stipendier/interkulturella-stipendiet/

Senast den 15 januari 2023 ska komplett ansökan på svenska eller engelska samt två rekommendationsbrev fyllas i och skickas in via SWEA Internationals webbplats. Ansökningarna behandlas av en jury, bestående av tre SWEA-medlemmar. I mars 2023 presenterar juryn sitt förslag till stipendiat och stipendiekommittén meddelar mottagaren av stipendiet och övriga sökande. Överlämnandet av stipendiet planeras till SWEAs ”Sverigemiddag” i augusti 2023.