"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-03-01

Utlysning av Vaartoe/CeSam:s vetenskapliga pris 2013

NYHET Känner du någon som har gjort betydande insatser inom forskning med samisk tematik eller som har verkat för att sprida kunskapen om det samiska samhället? Nu har du chansen att uppmärksamma det arbetet. Tveka därför inte att innan den 15 april 2013 nominera till Vaartoe/CeSam:s Vetenskapliga Pris.

Centrum för Samisk forskning samordnar och initierar forskning om samerna, samernas kultur, språk och historia och det samiska samhället. För att öka intresset för samisk tematik i forskningen och främja kunskapsspridningen delar vi ut Vaartoe/CeSam:s Vetenskapliga Pris. Priset går till en person som gjort betydande insatser för eller inom forskning med samisk tematik. Prissumman är på 25 000 kronor och kommer att överlämnas vid Umeå universitets vårhögtid 1 juni 2013.

Det vetenskapliga priset finansieras genom stöd från Sametingets kulturråd och är avsett att användas för resor eller inköp i samband med forskning.

Nomineringar med kortfattade motiveringar är öppna för alla. Pristagaren anmodas också att hålla en föreläsning i anslutning till prisutdelningen.

Eventuella frågor besvaras av CeSam:s föreståndare Peter Sköld 090-786 63 47.

Nomineringarna skickas, senast 15 april 2013, via e-post till: peter.skold@cesam.umu.se eller med post till adressen:Umeå universitet, Centrum för Samisk forskning, Att: Peter Sköld, 901 87 Umeå