"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-05-04

Utlysning inom PREDICT

NYHET Utlysning inom PREDICT för PREDICT-koordinatorer – sök finansierad forskningstid avsatt för att planera och skriva anslagsansökningar för forskningsprojekt. Ansök senast 27 maj.

Text: Elin Thysell

Utlysningen är öppen för PREDICT-koordinatorer. Sista datum för ansökan 2021-05-27, för mer information kontakta elin.thysell@umu.se

Bakgrund

PREDICT avser  skapa en forskningsplattform för att finna och kvalitetssäkra biomarkörer som kan komma att användas inom hälso- och sjukvården för att förebygga, behandla eller bota olika sjukdomar.

För att stärka nyskapande forskning vid Medicinska fakulteten och öka möjligheten att erhålla större nationella och internationella medel, utlyser Medicinska fakulteten och infrastrukturen PREDICT medel för ”Fakultetsfinansierad forskningstid”.

Syftet är att ge den enskilda forskaren möjlighet att under 4 veckor kunna formera nya projekt, skriva ansökningar för erhållande av forskningsmedel inom infrastrukturen PREDICT som kan konkurrera om nationella och internationella anslag (t ex NIH, ERC, KAW, SSF, VR, Forte).

Allmän information

Ansökningarna bör utveckla forskningen för insamlade biobanksprover inom sjukvårdsregionen och inrymmas under PREDICTs huvudsyften