"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-03-22

Utlysning medel för forskningstid inom utbildningsvetenskap

NYHET Till dig som är disputerad lärare inom skolväsendet i Västerbotten och Örnsköldsvik.

Nu har du som är disputerad lärare möjlighet att söka pengar från Lärarhögskolan vid Umeå universitet för att kunna forska på deltid under två till tre år. Till din ansökan ska du bifoga en kortare forskningsplan där du redogör för det projekt du vill genomföra. Då dessa forskningsmedel är avsedda för lärare som använder dem inom ramen för sin ordinarie anställning vid förskola/skola ber vi dig att förankra din ansökan med din arbetsgivare (skolhuvudman) innan du skickar in den.

Denna utlysning är en del av Lärarhögskolans vid Umeå universitet resursfördelning för forskning.

Behörig att söka är den som avlagt doktorsexamen senast den 1 juli 2019 och som senaste året innehaft en anställning om minst 50 procent vid Umeå universitet, eller hos skolhuvudman i regionen (Västerbotten och Örnsköldsvik) som har forskningssamverkan med Umeå universitet. Det projekt man söker för ska vara utbildningsvetenskapligt enligt Lärarhögskolans definition.

Lärarhögskolans definition av utbildningsvetenskap.

Fördelning av medel utgår från de tre faktorerna publikationer, externa medel och forskningsplan. Vetenskapliga publikationer utgår ifrån den sökandes egen rapportering i Umeå universitets publikationsdatabas DiVA.

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 29 maj 2019

För mer information och användaruppgifter till ansökan, kontakta:
Carina Rönnqvist
0907867610
carina.ronnqvist@umu.se

Missiv med mer info om ansökan och utlysning

Vid frågor kontakta gärna

Carina Rönnqvist
carina.ronnqvist@umu.se

Vi ser fram emot er ansökan!
Lärarhögskolan