"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-06-24

Utlysning: Wallenberg Clinical Scholars (förslag senast 8/8)

NYHET Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) har inrättat ett nytt program för att stärka den kliniska forskningen, kallat Wallenberg Clinical Scholars. Programmet pågår under perioden 2014-2018 och varje år kommer upp till fem kliniska forskare att ges stöd under en femårsperiod.

Avsikten är att de utvalda forskarna ska kunna arbeta med en högre ambitionsnivå, med mindre belastning att söka externa forskningsmedel, för att få ännu bättre internationell genomslag för sin forskning och en möjlighet att satsa på djärvare och mer långsiktiga projekt.

Nomineringar till Wallenberg Clinical Scholars

Umeå universitet inbjuds senast den 1 oktober att nominera tre kandidater till Wallenberg Clinical Scholars. En miniminivå för de nominerade är att personen, förutom utvecklingspotential, har en självständig ställning, leder en egen forskargrupp och har en betydande vetenskaplig produktion av högsta internationella kvalitet. Vidare måste de nominerade vara anställda (minst 30% av heltid) inom klinisk verksamhet, som även omfattar klinisk kemi, fysiologi, patologi, genetik etc.

Hur ser nomineringsprocessen ut?

Vid Umeå universitet går nomineringsprocessen till på följande sätt:

Steg 1. Institutioner och enheter vid Umeå universitet ger förslag till respektive fakultet på lämpliga kandidater, enligt regler formulerade av fakulteterna.

Medicinska fakulteten: ansökningar skickas senast den 8 augusti till Anna Lundberg.

Steg 2. Respektive fakultet rangordnar inkomna förslag utifrån de kvalitetskrav som KAW ställer, se ovan samt utlysningstexten, och har möjlighet att inkomma med upp till fem nomineringar till universitetsledningen. Nomineringsförslaget (rangordnat) från fakulteten till universitetsledningen ska innehålla följande:

• Namn och meritförteckning för varje nominerad forskare. Notera att de måste ha ett inom sitt område starkt CV.• Publikationslista (10 utvalda)• Kort motivering (1 A4) till varför den nominerades verksamhet utgör en viktig del i fakultetens och VLLs kliniska forskningsprofil.
• Redogörelse för den planerade forskningsverksamheten.

Fakulteterna ska skicka sina förslag, inklusive underlag, senast den 18 augusti 2014 till Grants Office. anders.wennstrom@adm.umu.se

Steg 3. Vicerektor Marianne Sommarin bereder de inkomna ansökningarna i samråd med fakulteterna och VLL samt lämnar förslag till rektor. Senast 25 augusti 2014 tar rektor beslut om vilka tre personer som får möjlighet att slutföra sina ansökningar.

Kontakt: För frågor angående utlysningen vänd er till: Marianne Sommarin marianne.sommarin@adm.umu.se, Tel: 786 60 30

Anders Wennström anders.wennstrom@adm.umu.se, Tel: 786 62 25

Redaktör: Lena Åminne