"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-12-16

Utmärkelse för doktorsavhandling i statsvetenskap

NYHET Therese Bjärstig (f. Andersson) får Kungliga skogs- och lantbruksakademiens pris 2010 för sin doktorsavhandling "En gemensam europeisk skogspolitik?"

Therese Bjärstigs avhandling är en integrationsteoretisk studie av ett politikområde på tillväxt" som försvarades vid statsvetenskapliga institutionen i november 2007. Kungliga skogs- och lantbruksakademiens prisceremonin äger rum i Stockholms stadshus torsdagen 28 januari 2010.

Akademiens belöning för framstående doktorsarbete utdelas ur stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond till person, som under den närmast föregående treårsperioden framlagt framstående doktorsavhandling vid universitet eller högskola med relevans för de areella näringarna eller därtill knuten verksamhet.

Therese Bjärstig har studerat vilka för- respektive nackdelar som finns med en gemensam skogspolitik inom EU. Idag utgör förvaltning, bevarande och hållbar utveckling av skogarna väsentliga delar av befintliga politikområden inom EU samtidigt som det saknas en formell skogspolitik.

En kartläggning av vem och vilka, samt var och hur skogsfrågor handläggs inom EU är en central del av avhandlingen. Det är första gången den omdiskuterade frågan om en europeisk skogspolitik avhandlas vetenskapligt i vårt land. Författaren diskuterar och utgår från relevanta modeller i andra vetenskapliga arbeten och kommenterar klokt och självständigt skogsämnets koppling till teoribildningen. Avhandlingen utgör ett mycket gott underlag för svenska ställningstaganden för den fortsatta skogspolitiken i EU.

Redaktör: Katarina Eckerberg