"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-05-02

Utredning av ny lärplattform (LMS)

NYHET Utbildningsstrategiska rådet (USR) har gett UPL i uppdrag att sammankalla en kommitté för att påbörja en sondering av behov, krav och önskemål inför uppgradering till ny lärplattform vid Umeå universitet.

Kommitténs uppdrag är att avgöra om NORDUnets/Sunets upphandlingsunderlag av lärplattformar (LMS) är lämpligt att avropa vid Umeå universitet.

Kommittén är sammankallad och består av excellenta och meriterade lärare från varje fakultet, en representant från Registratur och arkiv, universitetsjurist, representanter från studentkårerna samt representanter från förvaltningsgruppen för E-lärande.

Kommitténs första möte är den 9 maj, ytterligare möten är planerade till den 14 och 28 maj. Så snart det finns något att rapportera från kommitténs arbete kommer information att gå ut till verksamheten.