"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-11-01

Utredning Idrottslabbet

NYHET Inför Idrottsmedicinska enhetens flytt år 2019 diskuteras olika alternativ till Idrottslabbet lokalisering och organisation.

Om två år, 2019, är det tänkt att idrottsmedicinska enheten ska flytta till nya lokaler i biologihuset och i detta sammanhang är det också angeläget att diskutera idrottslabbets lokalisering och organisation. Idrottslabbet är en del av medicinska fakulteten och har i sin nuvarande form funnits sedan 2009, ett högklassigt idrottslabb för utbildning, forskning och samverkan med idrotten. Vid universitetet pågår för närvarande en process som försöker identifiera framtida möjligheter och behov.

- Idrottslabbet är en angelägenhet för hela universitetet och det är en viktig fråga för Riksidrottsuniversitetet, men vi behöver tillsammans se över hur vi på bästa sätt kan säkerställa en bra verksamhet, organisation och finansiering för labbet som tar hänsyn till olika användares intressen säger vicerektor Dieter Müller.

Dieter menare vidare att den pågående processen är ett led i att Umeå universitet vill fortsätta utveckla idrottsverksamheten vid lärosätet. Universitetsledning räknar med att olika beslut i frågan kommer att fattas under våren 2018. 

Redaktör: Anna-Karin Eriksson