"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-11-05

Utrustning för test av bloddopning klar

NYHET Med ny teknik från Umeå universitet kan så kallad bloddopning nu bli möjlig att upptäcka tidigare. Det kan leda till att det går att hindra fuskare från att alls ställa upp i tävlingar. Ett analys-kit för testning är framtagen och väntar nu bara på godkännande av antidopningsbyrån WADA.

Text: Ola Nilsson

– Det är ett stort steg framåt att vi nu har en utprovad metod och en  produkt som enkelt kan användas i stor skala för att upptäcka dopare. säger Christer Malm, professor vid Avdelningen för idrottsmedicin, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering vid Umeå universitet.

Bloddopning innebär helt enkelt att man dopar sig med sitt eget blod. Det går till så att man i förväg tappar ur blod och fryser det. Inför tävling pumpar man så in det i kroppen igen. Därmed ökar antalet cirkulerande röda blodkroppar och med dem syreupptagningsförmågan så att man tillfället kan prestera lite bättre. Eftersom man inte för in något annat än sitt eget blod, har det till nu varit mycket svårt att spåra bloddopning.

Det som Christer Malm och hans kollegor har utvecklat är en metod där man genom att analysera ett antal biomarkörer i blodet kan se om det finns spår av nedfrysning. Det är ett proteinmönster i blodet som avslöjar dess historia. Metoden har sedan byggts in i en utrustning som nu har testats på ett femtiotal dopade personer och på en kontrollgrupp.

– Hela idrottsrörelsen och alla som vill se rent spel vinner på att det finns ett sätt som snart kan vara i allmänt bruk för att komma tillrätta med bloddopningen, säger Christer Malm.

Se film om forskning om bloddopning

Kontakt

Christer Malm
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 66 21