"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-02-17

Utsläpp av antibiotika leder till resistenta bakterier

NYHET Indiska fabriker som tillverkar läkemedel för den svenska marknaden släpper ut stora mängder antibiotika i miljön. Svenska forskare visar nu att utsläppen leder till att bakterier i vattendragen blir resistenta mot flera olika typer av antibiotika. Internationella experter är oroade över att detta i förlängningen kan bidra till att sjukdomsframkallande bakterier bli svårare att behandla, oavsett var man bor.

Studien har utförts vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet i samarbete med Chalmers tekniska högskola och Umeå universitet, där forskarna Jerker Fick och Hanna Söderström vid kemiska institutionen är medförfattare.

Med en ny metod, baserad på storskalig DNA-analys, har forskarna visat att bakterier i de indiska vattendragen är fulla av resistensgener som gör dem motståndskraftiga mot antibiotikabehandling.
– Eftersom vi köper mediciner från Indien har vi i ett moraliskt ansvar att försöka minska miljöförstöringen där, säger Joakim Larsson, docent vid Sahlgrenska akademin och en av forskarna bakom studien.

– Om utsläppen dessutom bidrar till att sjukdomsframkallande bakterier blir resistenta mot antibiotika är problemet vårt på ett kanske ännu mer påtagligt sätt, säger han. – Med hjälp av storskalig DNA-analys och nya beräkningsmetoder kan vi nu i en och samma analys söka efter tusentals varianter av resistensgener. Våra metoder kan därför komma till användning även i sjukvården i framtiden,säger Erik Kristiansson, forskarassistent vid Chalmers. I tidskriften Nature beskriver idag flera internationella experter resultaten som oroväckande. – Även om bakterierna i floden inte nödvändigtvis utgör en direkt fara för människor finns risken att de överför sin resistens till farliga bakterier, säger Dave Ussery, mikrobiolog vid Danmarks Tekniska Universitet. David Graham vid Newcastle University beskriver området i Indien som ett lab-experiment som undersöker den värsta möjliga situationen, fast inte på laboratorium utan på riktigt. Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet, liknar resistensen med askan från ett vulkanutbrott.
– Nedfallet kommer att hamna någon annanstans, inte bara kring reningsverket.

För mer information kontakta: Docent Joakim Larsson, telefon: 031–786 3589, 0709–621068
E-post: joakim.larsson@fysiologi.gu.se
Hemsida Dr Erik Kristiansson, telefon: 031–772 3558, 0705–259 751
E-post: erik.kristiansson@chalmers.se

Jerker Fick, forskarassistent, Umeå universitet
E-postadress: jerker.fick@chem.umu.se
Tel: 090-786 93 24

Tidskrift: PLoS ONE Artikelns titel: Pyrosequencing of antibiotic-contaminated river sediments reveals high levels of resistance and gene transfer elements Författare: Erik Kristiansson, Jerker Fick, Anders Janzon, Roman Grabic, Carolin Rutgersson, Birgitta Weijdegård, Hanna Söderström, D G Joakim Larsson
Läs artikeln

Redaktör: Carina Dahlberg