"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-09-20

Utvärdering av Hälsa på campus HT 2017

NYHET Idrottshögskolan med medspelare ber studenter och personal vid Umeå universitet att besvara webbenkäten "Utvärdering av Hälsa på Campus HT 17" i vårt arbete med att utveckla konceptet Hälsa på campus.

Onsdag den 13 september lanserade Idrottshögskolan och medspelare konceptet "Hälsa på campus" (f.d. Studentsportardagen). Projektet är en del i en satsning på hälsa och friskvård vid Umeå universitet. Under dagen erbjöds studenter och anställda kostnadsfria aktiviteter och föreläsningar.

Ambitionen är att Hälsa på campus kommer att genomföras en gång per termin (onsdag vecka 37, samt fettisdagen på våren) och ha olika teman.

Idrottshögskolan och medspelare i projektet "Hälsa på campus" ber studenter och anställda att ge oss era synpunkter på konceptet och innehållet i dagen via en webbenkät.

Utvärderingen tar max 2 minuter att fylla i.
Era synpunkter är värdefulla för att kunna fortsätta utveckla konceptet.

Stort tack för din medverkan/ Idrottshögskolan & medspelare

Till webbutvärderingen Hälsa på campus

Redaktör: Anna-Karin Eriksson