"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-04-16

Utvärdering av lärarutbildningar ger blandade omdömen

NYHET Grundlärarutbildningen mot F-3 och 4-6 vid Umeå universitet får omdömet hög kvalitet medan förskollärarutbildningen och grundlärarutbildningen mot fritidshem får ifrågasatt kvalitet. Detta enligt en nationell utvärdering från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

– Det här är en utvärdering som för vår del både innehåller både positiva och negativa omdömen. Det är mycket glädjande att grundlärarutbildningen F-3 och 4-6, får så många positiva omdömen, exempelvis när det gäller personal, utbildningsmiljö, progression samt uppföljnings- och åtgärdsarbete. Vid förskollärarutbildningen lyfts arbetet med jämställdhet som en särskild styrka, men utbildningen får också en del kritik som sammantaget gör att kvaliteten blir ifrågasatt, säger Maria Löfgren, föreståndare vid Lärarhögskolan, Umeå universitet.

UKÄ genomför en utvärdering av samtliga förskollärarar- och grundlärarutbildningar Sverige, och hittills har 67 utbildningar utvärderats. Sammantaget är det 35 utbildningar som får omdömet hög kvalitet och 32 som får ifrågasatt kvalitet.

När det gäller Umeå universitet konstaterar UKÄ i sitt beslut att förskollärarexamina inte uppfyller kvalitetskraven. Bristerna är framförallt kopplade till säkerställande av ett antal examensmål samt till examensarbetet i slutet av utbildningen. Däremot får förskollärarutbildningens upplägg och genomförande godkänt, liksom bedömningsområdena Personal, Utbildningsmiljö, Jämställdhet, Uppföljnings, återkopplings- och åtgärdsarbete, Studentinflytande och Arbetsliv och samverkan. Avseende grundlärarexamen mot fritidshem ifrågasätts två examensmål, resterande delar av utbildningen får godkänt.

– Även om det är mycket som är bra i utbildningen ser vi allvarligt på kritiken och har påbörjat ett genomgripande analys- och åtgärdsarbete för att komma tillrätta med bristerna. En av huvudinsatserna kommer att riktas mot att stärka upp arbetet med förberedelse inför utbildningens avslutande examensarbete, säger Maria Löfgren.

Lärosätena får ett år på sig att åtgärda bristerna. Därefter gör UKÄ en ny bedömning, samt tar ställning till om det finns skäl att besluta att examensrätt för någon av de kritiserade utbildningarna ska dras in.

Mer information om utvärderingen finns hos Universitetskanslersämbetet, UKÄ