"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-12-09

Utvärdering visar hur matematikundervisningen i Sverige har förbättrats

NYHET Matematiklyftet var en nationell fortbildningssatsning som erbjudits alla matematiklärare i Sverige. Cirka 75 % av Sveriges alla matematiklärare har genomgått denna fortbildning. Forskare vid Umeå Forskningscentrum för Matematikdidaktik (UFM) har genomfört en utvärdering av Matematiklyftet. I denna utvärdering undersöktes bland annat om undervisningen förbättrades i och med att lärare deltog i fortbildningen.

I utvärderingen har cirka 100 matematiklärare på grund- och gymnasieskolor över hela Sverige besökts. De har intervjuats och deras matematiklektioner har observerats. Utvärderingen visar att matematikundervisningen tydligt har förbättrats på flera olika sätt. T.ex. har undervisningen ett bättre fokus på att ge eleverna möjligheter att utveckla de matematikförmågor som anges i läroplanen. Lärarna använde sig också mer av formativ bedömning i sin undervisning, dvs. att de bättre anpassar undervisningen utifrån elevernas aktuella kunskapsnivå.

En naturlig följdfråga utifrån utvärderingen är om den förbättrade matematikundervisningen har påverkat elevers lärande. Det pågår nu en annan utvärdering av Matematiklyftet som undersöker detta. Resultat från både PISA och TIMSS har nu visat förbättrade kunskaper hos elever. När PISA och TIMSS genomfördes våren 2015 hade ca 50 % av Sveriges alla matematiklärare deltagit i Matematiklyftet, så Matematiklyftet kan ha bidragit till de förbättrade resultaten.

Om du vill veta mer om utvärderingen:

Utvärderingens fullständiga rapport

Inspelad presentation av utvärderingen, på engelska men med Powerpoint på svenska:

Redaktör: Magnus Österholm