"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-09-04

Utvecklar sätt att bedöma kritiskt tänkande på distans

NYHET Över stora delar av världen ökar behovet av högskoleutbildning via nätet, något som ställer krav på undervisning, lärande och bedömning. Hakim Usoof vid Umeå universitet har i sin avhandling studerat hur fusk kan begränsas på avstånd, och hur förmågan till kritiskt tänkande kan bedömas på distans.

En svårighet vid examination i oövervakade miljöer är att säkerställa att det är rätt person som skriver tentamen. Hakim Usoof har därför undersökt om det är möjligt att över nätet biometriskt identifiera olika individer genom att analysera på vilket sätt datorns tangenter trycks ner.

Resultaten från en av hans delstudier tyder på att det finns vissa mönster i olika personers knapptryckningar som är stabila oavsett typ av uppgift, något som skulle kunna utvecklas till ett verktyg för att identifiera personer på distans.

Hakim Usoof poängterar dock att det också är också viktigt att ta hänsyn till pedagogiska verktyg, som att noggrant designa bedömnings- och examinationsuppgifter och utbilda och stödja studenter för att begränsa möjligheter till plagiering.

Att utveckla förmågan till självständigt och kritiskt tänkande är en viktig del inom högre utbildning. Hakim Usoof utvecklade därför en modell för att bedöma kritiskt tänkande inom distansutbildning. En central del i modellen var ett online-forum, där han observerade kommentarer mellan studenter och hur dessa diskussioner påverkade deras lärande.

Han fann att en positiv attityd till lärande hängde samman med kritiskt tänkande och bra kursresultat, och Hakim Usoof menar att för att utveckla kritiskt tänkande inom en distansutbildning är det extra viktigt att studenter ges möjlighet att samarbeta och diskutera utbildningens innehåll.

Hakim Usoof växte upp i Kandy, Sri Lanka, och har en examen i datavetenskap från universitetet i Peradeniya. Arbetet med avhandlingen är en del i ett kompetensutvecklingsprojekt vid Colombo universitet och ett nationellt center för e-lärande, som finansieras av The Swedish Program for ICT in Developing Regions (Spider).

Fakta om disputationen

Fredagen 7 september försvarar Hakim Usoof, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Designing for eAssessment of Higher Order Thinking: An Undergraduate IT Online Distance Education Course in Sri Lanka. Disputationen äger rum kl. 10.00 i Hörsal F, Humanisthuset. Fakultetsopponent är professor Patrick Dillon, the Graduate School of Education, University of Exeter, UK.

Kontakta gärna:

Hakim Usoof (talar engelska)institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet
E-post: hakim.usoof@edusci.umu.se
Telefon: 070-462 7903

Läs hela eller delar av avhandlingen

Redaktör: Camilla Bergvall