"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-10-29

Utveckling av digitala läromedel

NYHET Lars Åkerblom, vice vd för Gleerups Utbildning AB träffade i veckan medarbetare från området Lärande och IKT vid Pedagogiska institutionen, för att diskutera gemensamma utvecklingsprojekt.

I fokus för de framåtsyftande diskussionerna var ett allt högre och mer avancerat användande av digitala läromedel i den svenska grund- och gymnasieskolan. Mötet var inriktat mot att arbeta fram möjliga projektidéer som området Lärande och IKT (LICT) och Gleerups gemensamt skulle kunna utveckla.

Mötet ledde fram till en rad spännande förslag på forsknings- och utvecklingsprojekt där både rektorer, lärare och elever står i centrum. LICT och Gleerups kommer nu att arbeta fram ett antal mer konkretiserade projektförslag på detta tema. Ytterligare information om det inledda samarbetet kommer senare.Lärande och IKT vid Pedagogiska institutionen