"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-03-10

Utveckling av Sociologiprogrammet

NYHET Sociologiska institutionen har beviljats fakultetsmedel för att i samarbete med Institutionen för idé- och samhällsstudier utveckla gemensamma kurser inom Sociologiprogrammet.

En arbetsgrupp är utsedd, bestående av lärare från respektive institution, programsamordnare samt studeranderepresentanter. De ska bland annat identifiera de kurser som behandlar samma frågeställningar och problemområden och ge förslag på förändringar som leder till bättre progression. Arbetet påbörjas under vårterminen och resultatet kommer att presenteras vid första programrådsmötet under höstterminen 2016. Förändringar förväntas implementeras under höstterminen 2017.
- Vi tror att detta arbete utmynnar i en tydligare progression som gör att studenterna känner att programmet hänger ihop mer. De kommer att slippa onödiga upprepningar och kurserna kommer att bygga vidare på kunskap som redan finns. Vi tror också att ett bra samarbete mellan oss lärare är något som gynnar studenterna, säger Annica Brännlund som är programsamordnare för Sociologiprogrammet.