"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-07-06

Utveckling av Umeå campus

NYHET Campus Umeå skapades under de första åren på 1960-talet. Beläget intill Norrlands universitetssjukhus är det idag en av de främsta platserna för utbildning och forskning i Sverige. Men inget är så bra att det inte kan bli bättre.

Just nu pågår flera utvecklingsprojekt vid Campus Umeå, för att göra området till en än mer attraktiv plats som ska uppmuntra till kreativitet och ge inspiration för 2000-talet.

Campus Umeå – universitetsparken

Den vackra universitetsdammen och dess omgivningar har alltid varit hjärtat av Campus Umeå. Och det är just detta område som nu ska renoveras av fastighetsbolaget Akademiska Hus.

Under den första etappen, planerad att bli klar under hösten 2009, påverkas området närmast Lindellhallen (se övre bilden). Utanför glasfasaden byggs ett trädäck med sittplatser – tre terrasser inramade av granittrappor och träd.
Projektet syftar till att göra området kring dammen till en mer attraktiv och säker plats att besöka, även under de mörka årstiderna. För att uppnå detta mål kommer området att belysas under kvällstid, vilket ska förbättra orienteringen, säkerheten och atmosfären.Campus Umeå - dammen

Campus Friidrottsarena

En modern utomhusarena för friidrott byggs intill Iksu Sportcenter, den största friskvårdsanläggningen i norra Europa. Arena ska svara mot kraven för såväl nationella som internationella friidrottstävlingar och beräknas stå klar i augusti 2010. Utformningen av anläggningen ska passa alla grenar inom friidrotten, med en publikkapacitet på ca 1 000 personer.

Campus Friidrottsarena kommer att bidra till utvecklingen av Campus Umeå och stöder ambitionen att bli Sveriges bästa idrottscampus.
Idrottsmedicinska enheten vid medicinska fakulteten, Umeå centrum för Idrottsvetenskap (UCIV) och det i våras invigda idrottslaboratoriet kommer att ha ett nära samarbete kring den nya friidrottsarenan.

Gösta Skoglunds väg - en ny allé

Ett annat intressant projekt rör omdaningen av Gösta Skoglunds väg, en av huvudvägarna intill Campus Umeå, som beräknas klar 2011. Vägen ska då mer likna en stadsgata, kantad av trottoarer och cykelbanor som skiljs från vägen av en trädallé.
Vägen är uppkallad efter Gösta Skoglund (1903-1988), vars viktigaste gärning under åren i riksdagen var visionen att etablera ett universitet i Umeå.

Umeå kommun är ansvarig för detta projekt, som sammanfaller med byggnationen av resecentrum Umeå Östra, som också innehåller en ny trädkantad gata från resecentret förbi Norrlands universitetssjukhus och med anslutning till Gösta Skoglunds väg vid Samverkanshuset.

Vägarbetena inleds i augusti 2009 med delen mellan Tvistevägen och IKSU. Delen Köksvägen – Tvistevägen utförs 2010–2011. Den återstående delen IKSU–Kolbäcksvägen upphandlas senare och utförs när Kolbäcksvägen byggs om till europaväg. Läs mer på kommunens webbplats

Om Akademiska Hus

Akademiska Hus är Sveriges näst största fastighetsbolag. Företagets verksamhet – planering, byggnation, ägande och förvaltning – bedrivs på 32 orter i sex regioner, från Kiruna i norr till Malmö i söder.
Som experter på moderna forsknings- och utbildningsmiljöer vill Akademiska hus bidra till att studier, forskning, företagande och tjänster kan utvecklas. I samarbete med Umeå universitet vill man skapa det mest kreativa campus som är möjligt.

Mer information finns på
www.akademiskahus.se

Översättning från engelska: Michael Nordvall

Bilder från Akademiska Hus

Redaktör: David Meyers