"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-03-19

Utveckling av universitetsområdet

NYHET Umeå kommun arbetar nu med en ny översiktsplan för området kring campus och sjukhusområdet. Målet är att bygga fler bostäder, verksamhetslokaler och grönområden på bland annat Lilljansberget, Hamrinsberget och Nydala stad.

Fotomontage över hur universitets- och sjukhusområdet kan se ut i framtiden. Bild: Umeå kommun

En del av detta arbete är redan påbörjat. Gösta Skoglunds väg har fått en mer stadsmässig karaktär på sträckan mellan Universum och Iksu. "Stråket", området mellan Umeå Östra och universitetsområdet, byggs om för att rymma en ny bussterminal, gång- och cykelstråk och en bättre koppling mellan resecentret, universitetssjukhuset NUS och campus.

I de nya översiktsplanerna – som är öppna för synpunkter t.o.m 31 maj 2012 – presenteras förslag på förtätningar och nybyggnader runt hela campus. Förutom nya trafiklösningar planeras byggnationer för bostäder eller annan verksamhet i stort sett runt hela campus:

• Bostäder och verksamhet på Hamrinsberget • Mer bostäder/verksamhet mellan Lilljansberget och SLU / Campus friidrottsarena som anknyter till Nydalahöjden • Ett nytt bostadsområdet mellan Tomtebo och Ålidhöjd – Nydala stad • Mer bostäder/verksamheti området mellan Ålidhem, NUS och campus
• Ett sammanhållet grönområde mellan Stadsliden och Nydalasjön

Enligt planeringsunderlaget eftersträvas en kvartersstad, med ett sammanhängande gatunät där flera trafikslag samlas. Fler boende inom området förväntas göra hela området mer tillgängligt och levande, även utanför arbetstid.

Läs mer om förslagen och lämna synpunkter på
www.umea.se/universitetsstaden

Redaktör: Michael Nordvall