"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-04-24

Utvecklings- och personlighetsproblematik

NYHET Institutionen för psykologi bjuder in till presentationer av forskningsöversikter, skrivna av studenter på termin sju, psykologprogrammen. Öppet för allmänheten. Varmt välkomna!

På torsdag och fredag den 25-26 april 2013 presenterar studenter på termin sju på psykologprogrammen sina forskningsöversikter med temat utvecklings- och personlighetsproblematik. Symposiet är öppet för allmänheten och kommer att äga rum i Hörsal E, Humanisthuset.

Torsdag den 25/4

9.15 Sexuella övergrepp i barndom och sexuellt riskbeteende

9.45 Samspel mellan föräldrar och barn vid utveckling av psykopatiska drag

10.15 PAUS

10.45 Otrygg anknytning och relationellt fungerande

11.15 Anknytningens betydelse för barns prestation i skolan

Fredag den 26/4

9.15 Behandling för dissociativ identitetsstörning

9.45 Negativa effekter av metylfenidat och atomoxetin vid ADHD

10.15 PAUS

10.45 ACT som behandling vid kronisk smärta

11.15 Borderline personlighetsstörning och samsjuklighet med ADHD

Varmt välkomna!

Redaktör: Anngelica Kristoferqvist