"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-04-19

Utvecklingsfrågor i fokus för pedagogisk pristagare

NYHET Samhällsvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris går i år till Elinor Adenling, universitetslektor vid Pedagogiska institutionen. Priset är på 30 000 kronor och delas ut vid Umeå universitets vårpromotion den 1 juni.

Elinor Adenling får priset för sitt engagemang i pedagogiska utvecklingsfrågor som kommer såväl studenter som kollegor till gagn. I prismotiveringen står även att hon har initierat och ansvarat för ett flertal pedagogiska projekt av vilka flera fått spridning via konferenser och i publikationer.

Universitetslektor Elinor Adenling är född och uppvuxen i Luleå och bosatt i Umeå sedan 1992. Elinor, som varit anställd vid Pedagogiska institutionen sedan 1997, har arbetat med olika former av undervisningsuppdrag som fristående kurser och inom olika program och med stor framgång utvecklat institutionens nätbaserade kurser. Elinor har initierat och ansvarat för en rad projekt, exempelvis Metodprojektet som syftade till att ge den metodiska skolningen av studenterna en tydlig och fortlöpande progression, och Portfolioprojektet där hon tillsammans med kollegor bidragit till att studenterna kontinuerligt skriver om sitt eget lärande med återkoppling från lärarna.

Elinor är även intresserad av specialpedagogiska frågor och deltar för närvarande i ett flexutbildningsprojekt som syftar till att höja kvaliteten på examensarbeten på Specialpedagogprogrammet. Hennes arbete har också resulterat i publikationer och presentationer på universitetspedagogiska konferenser. Elinor har som koordinator för de fristående kurserna i pedagogik arbetat med att integrera institutionens forskning i grundutbildningen och tillsammans med lärare och forskare arbetat med att skapa en högre grad av forskningsanknuten undervisning.

Priskommittén har bestått av prodekan Ulrika Haake och utbildningsledare Nils Eriksson.

Pressbild

För mer information, kontakta gärna:

Elinor Adenling, pedagogiska institutionen
E-post: elinor.adenling@pedag.umu.se
Telefon: 090-786 69 12

Redaktör: Eva Stoianov