"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-12-06

Utvecklingsprojekt vid Umeå universitet får EU-miljoner

NYHET EU:s direktorat för utbildning och kultur tilldelar Umeå universitet, tillsamman med sju andra universitet i Europa, en miljon euro för att utveckla användning av IT och lärande.

Projektets syfte är att skapa ett virtuellt lärcentrum för kompetensutveckling inom IT och lärande. Lärcentrumet blir en samlad resurs för bland annat aktiviteter inom kompetensutveckling, utbyte av erfarenheter och spridning av information samt verktyg inom IT och lärande. Målet är att förbättra kvalitén och effektiviteten i lärandeprocessen, från student- såväl som lärarperspektiv, genom konkreta insatser riktade till universitetslärare och andra som är involverade i universitetsutbildning.
– Detta är en unik möjlighet för oss att utveckla vårt stöd till lärare när det gäller användning av IT i universitetsutbildningen, säger Madelen Holmlund vid Centrum för utbildningsteknik, CUT. Vårt arbete blir att utveckla riktlinjer kring hur kompetensutveckling av universitetslärare inom IT och lärande kan bedrivas. Vi har redan nu ett nära samarbete med många lärare på universitetet. Nu öppnas möjligheter att fånga upp fler lärare och följa upp deras erfarenheter i riktiga undervisningssituationer.

Nätverket består förutom Umeå universitet av Université Nancy2, Frankrike, Politechnico di Milano, Italien, University of Bremen, Tyskland, Open University of Catalonia, Spanien, Helsingfors universitet (Finska Virtualuniversitetet), University of Utrecht, Holland, samt Virtual University of Poland.

För Umeå universitet innebär projektet ett samarbete mellan Centrum för utbildningsteknik, CUT, Institutionen för interaktiva medier och lärande, IML, Universitetspedagogiskt centrum, UPC, samt Centrum för regionalvetenskap, CERUM.

Övriga personer som medverkar vid Umeå universitet är bland annat Ulf Jonsson, UPC, som arbetar med kompetensutveckling av universitetslärare, Peter Bergström, IML, som utbildar lärarstudenter inom området samt Sofia Lundberg och Anna Nordström, CERUM, som arbetar med utvärdering av nätbaserade utbildningar. Projektet löper över två år och kring årsskiftet 2006/2007 beräknas det virtuella lärcentrumet stå färdigt.

För ytterligare information kontakta Madelen Holmlund, projektledare, CUTTel: 090-786 75 53
E-post: madelen.holmlund@cut.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg