"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-09-06

Vaartoe - CeSam på Caught by Umeå-turnén

NYHET Nu har startskottet gått för ’Caught by Umeå’, den marknadsföringsturné som ska ’ta Umeå ut i Europa’ inför kulturhuvudstadsåret 2014. Vaartoe kommer att följa med på hela turnén och hålla föreläsningar samt träffa alumner i alla de sju städer som besöks. Vaartoes roll under turnén är att belysa samisk historia, kultur och samhälle ur ett vetenskapligt perspektiv, samt att lyfta fram att Umeå är en del av Sápmi.

I våra föreläsningar kommer vi att diskutera frågor som rör: diskriminering av samer som urfolk; exploatering av naturresurser på samisk mark; exotisering och utnyttjande av samisk kultur samt koloniala maktstrukturer i historia och nutid. Utifrån dessa frågor kommer vi även att problematisera processen kring kulturhuvudstadsåret och Caught by Umeå-turnén.

Datum och plats för turnén är: Köpenhamn, 5 september Warsawa, 12-13 september London, 19-20 september Amsterdam, 26-28 september Paris, 3-5 oktober Barcelona, 17-18 oktober
Hamburg, 24-26 oktober

Välkommen att träffa oss på plats, lyssna på föreläsningar och diskutera viktiga frågor!

För mer information, kontakta föreståndare Patrik Lantto,
e-post: patrik.lantto@cesam.umu.se, telefon 090-786 6186, 070-17 00 389.