"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-12-14

Vaartoe-symposiet 2016 – forskning i samverkan

NYHET För forskning med samisk tematik som sker i universitetssammanhang är det samiska samhällets delaktighet och involvering en avgörande fråga. Vaartoe-symposiet 2016 hölls den 8 december och hade temat ”Hur ska forskning samverka med samiskt samhälle?”

Deltagare vid panelsamtalet, från vänster: Ulla Barruk-Sunna, Algguogåhtie – Umesamer i samverkan, Mikael Jakobsson, Liksjuon Sámienseäbrrie, panelens moderator Lena Maria Nilsson, Arcum, Michael Lindblad, Såhkie – Umeå sameförening & Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Ylva Jannok-Nutti – Vaartoes styrelseordförande och Sámi allaskuvla och Kristina Sehlin MacNeil, Vaartoe samt Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Symposiet, som är det andra i ordningen, riktar sig i första hand till forskare som är affilierade till Vaartoe – Centrum för samisk forskning. Detta år hade arrangören också bjudit in företrädare för samiska organisationer i närområdet för att diskutera vad som är viktigt för samverkansbaserad forskning.

Under dagen presenterade ett antal företrädare för olika forskningsprojekt hur de har arbetat med samverkan i sin forskning. Presentationerna berörde forskning som handlade om utbildning och samiska språk, konflikter kring urfolks marker, konstnärsaktivism och klimatförändringars inverkan.

Kommit en bra bit på vägen

Dagen avslutades med ett panelsamtal där det bland annat diskuterades vikten av att forskning också utförs av forskare som själv är samer, etiska riktlinjer när det gäller samisk forskning och hur samer måste ha självbestämmande och inflytande när det gäller sin samhällsutveckling som ju forskning är en del av.

Deltagarna lyfte fram att forskningen inom akademin ändå kommit en bra bit på väg men att alla deltagare denna gång var redan var insatta i frågan medan diskussionen på detta tema skulle behöva föras på ett bredare plan på hela universitetet. Vaartoe-symposiet borde alltså rikta sig mer utåt och att bjuda in rektor och dekaner samt övriga från forskarsamhället i Umeåområdet kan bli nästa års mål.

                                                                                 Text: Åsa Össbo

Redaktör: Per Melander