"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-12-18

Vaartoe/CeSam:s Vetenskapliga Pris 2015

NYHET Känner du någon som har författat ett enskilt betydelsefullt verk inom forskning med samisk tematik, som har gjort betydande insatser inom forskning med samisk tematik eller som har verkat för att sprida kunskap om det samiska samhället? Nu har du chansen att uppmärksamma det arbetet.

Tveka därför inte att senast den 1 mars 2015 nominera till Vaartoe/CeSam:s Vetenskapliga Pris.

Vaartoe – Centrum för Samisk forskning samordnar och initierar forskning om samerna, samernas kultur, språk och historia och det samiska samhället.

För att öka intresset för samisk tematik i forskningen och främja kunskapsspridningen delar vi ut Vaartoe/CeSam:s Vetenskapliga Pris. Priset går till en person som har författat ett enskilt betydelsefullt verk inom forskning med samisk tematik, som gjort betydande insatser för eller inom forskning med samisk tematik eller som har verkat för att sprida kunskap om det samiska samhället.

Prissumman är på 25 000 kronor och kommer att överlämnas vid Umeå universitets vårhögtid 30 maj 2015.

Det vetenskapliga priset finansieras genom stöd från Sametingets kulturråd och är avsett att användas för resor eller inköp i samband med forskning. Nomineringar med kortfattade motiveringar är öppna för alla. Pristagaren anmodas också att hålla en föreläsning i anslutning till prisutdelningen.

Eventuella frågor besvaras av Vaartoe/CeSam:s föreståndare Patrik Lantto, 090-786 61 86 eller 070-17 00 389.

Nomineringarna skickas, senast söndag 1 mars 2015, via e-post till: patrik.lantto@umu.se

Redaktör: Per Melander