"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-04-08 Uppdaterad: 2023-05-10, 13:05

Vad är det för vits med litteraturstudier i skolan?

NYHET Vilken roll ska litteraturundervisningen spela i skolan? I en ny avhandling vid Umeå universitet av Gustav Borsgård fördjupas svaren på den frågan.

Text: Per Melander

Det finns en rådande kunskapssyn som premierar det som är mätbart och som gör det klurigt att lyfta svårgripbara frågor om bildning och estetik

Gustav Borsgård berättar att avhandlingen handlar mycket om hur svårt det kan vara att hitta rätt språk för att tala om skönlitteratur i dagens utbildningsklimat, vilket har intresserat honom som både litteraturvetare och svensklärare.

– Det finns en rådande kunskapssyn som premierar det som är mätbart och som gör det klurigt att lyfta svårgripbara frågor om bildning och estetik, säger Gustav Borsgård.

Problematiskt med skolans värdegrund

Avhandlingen visar att läsning i sig tillskrivs många positiva kvaliteter i dagens utbildningspolicydiskurser, inte minst på grund av inflytandet från kunskapsmätningen PISA.

– Däremot framstår det som mer oklart vad skönlitteraturen har för särskilt att erbjuda. Ett vanligt sätt att legitimera litteraturundervisning har varit att lyfta fram den som ett led i en demokratifostran. Problemet med det är att skolans värdegrund riskerar att bli det ideologiska mått som skönlitteraturen förväntas leva upp till.

Han berättar vidare att avhandlingen även innehåller en intervjustudie med svensklärare.

– Jag hade nog förväntat mig att deras arbete hade varit ännu hårdare präglat av den instrumentella kunskapssynen inom samtida utbildningspolicy, men studien visar att lärare på olika sätt väljer att förhandla med aspekter av styrdokumenten som de inte gillar.

Tänka till en extra gång

På frågan hur han skulle vilja att resultatet av avhandlingsarbetet kommer till användning säger Gustav Borsgård att han strategiskt sett förstår och delvis kan sympatisera med idén om att lyfta fram litteraturundervisningen som demokratifrämjande.

– Men jag skulle väl önska att man inom forskning och undervisning kunde tänka till en extra gång innan man underställer skönlitteraturen den typen av nyttomotivering och att man preciserade vad man menar med begrepp som demokrati och medborgarfostran.

Om disputationen

Fredag 9 april försvarar Gustav Borsgård i ämnet litteraturvetenskap sin avhandling Litteraturens mått. Politiska implikationer av litteraturundervisning som demokrati- och värdegrundsarbete.

Disputationen äger rum kl. 10.00 och går att följa via Zoom