"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-10-17

Vad betyder boendemiljön för hälsan?

NYHET Nu får 15 000 personer i kommunerna Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs besvara frågor om sin boendemiljö. Forskare i epidemiologi och folkhälsovetenskap vid Umeå universitet undersöker boendets betydelse för hälsan.

Hälsan är ojämlikt fördelad i samhället. Höginkomsttagare har allmänt bättre hälsa än låginkomsttagare och män bättre hälsa än kvinnor. Internationell forskning har också visat att vissa regioner, byar och bostadsområden har bättre hälsoläge än andra. Men det saknas fortfarande kunskap om hur dessa ojämlikheter i hälsa kan förklaras och utjämnas.

Nu vill Umeåforskarna ta reda på vilka faktorer i boendemiljön som kan vara hälsofrämjande. Det kan handla om umgänge och socialt stöd grannar emellan. Det kan också handla om att det finns ett engagemang i boendemiljön, t.ex. att människor arbetar tillsammans för att förbättra den. Att man kan lita på varandra och känna sig trygg i sin boendemiljö kan också ha betydelse. Enkätstudien är den första i sitt slag i Sverige och forskarna hoppas kunna få fram kunskap som kan användas för att göra framtidens boendemiljöer mer hälsofrämjande.

För mer information

Malin Eriksson tel. 070-285 18 46
Epost malin.eriksson@socw.umu.se

Redaktör: Hans Fällman