"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-07-06

Vad blir vi tillsammans med digital teknik?

NYHET Robyn Schimmer är postdok vid Institutionen för psykologi och började arbeta i CoLeadR-gruppen under februari. Han är disputerad i informatik, människa-datorinteraktion och har ett särskilt intresse för hur digital teknik påverkar oss som individer i vardagen.

Text: Åse Thelander

Vad vi blir tillsammans med digital teknik är en stor fråga som driver och motiverar Robyn Schimmer i sitt arbete med att studera olika aspekter av att leva med digital teknik. Att bit för bit lägga pusslet och närma sig svaret.

– I min avhandling utforskar jag personnära teknik, exempelvis träningsappar, pulsklockor men också insulinpumpar för personer med diabetes och hur dessa påverkar oss och vår omvärld. Syftet var att få en större förståelse för hur den digitala tekniken påverkar individen och att förbättra kunskapen om hur den kan anpassas för att bättre möta individens behov. En kunskap som till exempel kan tillämpas inom hälso- och sjukvård för att utforma tekniska lösningar utifrån individuella förutsättningar, både praktiskt och emotionellt.

Det märks att du har ett stort intresse för forskning som berör hälso- och sjukvård på olika sätt. Berätta mer!

– Ja det stämmer. Jag har varit involverad i många olika projekt inom hälso- och sjukvård. Bland annat har jag varit med att utvecklat normkritiska metoder för att stödja innovation inom sjukvården. För närvarande, utöver mitt postdok-uppdrag, är jag involverad i ett projekt där vi utvecklar en modell för kompetensförsörjning och digitala lösningar för distansarbete inom Region Västerbotten – med särskilt fokus på att kunna rekrytera läkare och sjuksköterskor på distans.

Hur känns det att vara en del av CoLeadR-gruppen och varför ville du jobba här?

– För mig är det ett ganska nytt område. Det mesta av min forskning är på individnivå och jag har aldrig studerat ledarskap. Samtidigt så påverkar den pågående digitaliseringen alla aspekter av arbete och det skall bli mycket spännande att fördjupa mig i hur digital teknik på olika sätt kan påverka ledarskap.

Vad handlar ditt nuvarande projekt om?

– I min postdok är jag del av ett Forte-program, ”Appropriate Automation”, där jag kommer att studera implementation av digitala robotar och automatisering inom socialt arbete. Vi kommer att följa flera olika kommuners arbete med att införa olika typer av automatiseringssystem inom exempelvis socialtjänsten och äldrevården. Syftet är att öka kunskaperna om hur dessa implementationsprocesser ser ut och om, och hur, de kan struktureras för att öka chanserna till att lyckas med automatisering. 

Vilka är dina styrkor och som kommer att berika de andra i gruppen?

– Min främsta styrka är att kunna identifiera och förstå hur digital teknik påverkar i olika sammanhang. Med ökad digitalisering, bland annat genom fler och mer avancerad digitala system för digitalt beslutsstöd, så ökar också behov av att förstå teknikens roll i förändringen. Jag hoppas kunna bidra med det perspektivet.

Kontakt

Robyn Schimmer
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 75 22