"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-03-26

Vad bör hushåll tänka på inför installation av solceller?

NYHET I början av mars höll Gabrielle Söderberg, doktorand i nationalekonomi på Handelshögskolan, ett öppet föredrag i Malå med fokus på viktiga frågor som hushåll bör ställa sig inför en installation av solceller.

Genom installation av solceller har idag privatpersoner möjlighet att bidra till att bli en del av elmarknaden genom att själv öka mängden förnyelsebar energi. Det, menar Gabrielle Söderberg, är ett viktigt led i strävan mot att minska våra utsläpp och som dessutom borde ges mer utrymme i den politiska diskussionen om den svenska energimixen.

– Den politiska debatten handlar idag mest om vilken energikälla är bäst och mest effektiv när den egentligen borde fokusera på att alla källor behövs för att kunna utveckla elnätet så mycket som möjligt och att öka mängden förnyelsebar energi. Idag kan du som privatperson bli en del av elmarknaden och bidra själv genom att installera solceller.

– Det var roligt och givande att träffa invånarna i Malå och möta frågor om vad det innebär att installera solceller, hur solceller fungerar och vad som kan vara viktigt att tänka på inför installation. Att föra ut forskning och och möta andra publiker och frågor än dem från den egna forskningsvärlden är viktigt - vi forskar på uppdrag av hela samhället, konstaterar Gabrielle Söderberg, doktorand vid Handelshögskolan, Umeå universitet.

Den forskning som presenterades i Malå är en del av ett projekt som utforskar solkraftens potential att bidra till den hållbara omställningen i Sverige. Studien kommer utmynna i en ökad förståelse för beslutsprocessen inför VAD samt även, utformning av ekonomiska hjälpmedel till svenska hushåll i syfte att öka mängden förnyelsebar energi i den svenska energimixen.