"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-04-18

Vad forskar historikerna om just nu?

NYHET Är du intresserad av vad Umeå-historikerna forskar om just nu? Ett utmärkt tillfälle att uppdatera sig infaller måndagen den 24 april, då institutionen för historiska studier presenterar aktuell forskning.

Professor Kjell Jonsson, som den 1 maj tillträder som ny överbibliotekarie vid universitetsbiblioteket inleder med sin "avskedsföreläsning". Avlutar dagen gör professor em. Ronny Ambjörnsson, som nyligen tilldelades årets Övralidspris ”för sina filosofiska berättelser där han i det förflutnas tankemönster och utopier urskiljer samtidens ansikten”. Varmt välkommen!

Lokal: Humanisthuset, hörsal E

PROGRAM09.00–09.15 Dekanus Britta Lundgren hälsar välkommen09.15–10.00 Kjell Jonsson, "K.Å. Jonsson: utkast till en intellektuell biografi"Paus10.15–10.40 Tora Byström, "Striden om begreppen - Vem är nationell?"10.45–11.10 Petter Carlsson, "Kommunistisk historieskrivning"11.15–11.40 Ann-Katrin Hatje, "Genus, välfärd och rationalisering. 1950-talet och den offentliga sektorn i Sverige"Lunch12.45–13.10 Kerstin Thörn, "Sociala intentioner i bostadens utemiljö"13.15–13.40 Martin Hårdstedt, "Samexistensens problematik – ålänningarna och den ryska militären 1809-54"13.45–14.10 Lotta Vikström, "Vilket liv efter brott? Levnadsbanor bland unga brottslingar och andra i 1800-talets Sundsvallsregion"14.15–14.40 Andreaz Wasniowski, "Normer, värderingar och ideal hos RFSL 1950–1970: Om acceptabel sexualitet och strävan efter erkännande"14.45–15.00 Paus15.00–15.25 Kristina Espmark, "Vetenskapande utanför institutionella ramar: Om Astrid Cleve von Euler och forskning om forskning"15.30–15.55 Svante Norrhem, "Makten bakom makten - kvinnors informella vägar till makt i tidigmodern tid"
16.00–16.15 Ronny Ambjörnsson, "Dagens intryck "

Redaktör: Helena Vejbrink