"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-03-31

Vad händer när det blir vanligt att äga bil i Kina och Indien? När tar bensinen slut?

NYHET Detta och andra aktuella aspekter på råvara, ekonomi, teknik, psykologi och oberoende diskuteras under Centrum för miljövetenskaplig forskning, CMF:s vårseminarium den 7 april.

Årets tema är andra generationens alternativa drivmedel. Seminariet äger rum fredag den 7 april klockan 09.30-16.30, Stora hörsalen, KBC-huset, Umeå universitet.

Sveriges riksdag har ställt sig bakom målet att, jämfört med 1990, minska de svenska utsläppen av växthusgaser med minst fyra procent i genomsnitt under perioden 2008-2012. Knappt en tiondel av jordens befolkning har idag bil. Trafiksektorn är helt beroende av olja. Trots stora ansträngningar för att utveckla tekniken och infrastrukturen blir utsläppen av bland annat koldioxid allt större i ett globalt perspektiv. Hur ser forskarsamhället på frågor som dessa? Vilken forskning saknar vi idag och hur långt borta är den storskaliga omställningen? Detta är något av vad som kommer att diskuteras under seminariet.

Här presenteras några av programpunkterna:• Hur väljer vi bil och hur ser vi som konsumenter på kostnader för miljön? Den nya bilen: Lyxpryl eller Transportmedel? Annika Nordlund institutionen för psykologi, TRUM, Umeå universitet.• Räcker skogen till både papper och energi? Svensk skogsforskning ledande i världen. Tomas Lundmark, enheten för skoglig fältforskning, SLU.• Svartlutsförgasning - den snabba vägen till storskalig framställning av gröna drivmedel. Rikard Gebart, Energitekniskt Centrum, Piteå• Alternativa drivmedel, möjligheter och konsekvenser. Ulf Svahn, Svenska Petroleum Institutet, Stockholm
• Biodrivmedel - hur satsar Sverige? Ann Segerborg-Fick, Energimyndigheten, Stockholm

Övriga talare: Bosse Sundin, historiska studier, idéhistoria, Umeå universitet. Anders Nordin, kemiska institutionen Umeå universitet, Karl-Erik Renhorn, Västerbottens läns landsting/BiofuelRegion, Stefan Edman, regeringens kommission mot oljeberoende, Stockholm. Debattledare: Staffan Ling

Hela programmet finns på: www.umu.se/cmf/

Kontaktperson:Ulf Segerström, föreståndare för CMFTel: 090 -786 8313
E-post: ulf.segerstrom@svek.slu.se

CMF:s mål är att vara pådrivande kraft för högkvalitativ tvärvetenskaplig miljöforskningssamverkan mellan myndigheter och universitet i Umeåregionen.
Läs mer om CMF på www.umu.se/cmf/

Redaktör: Carina Dahlberg