"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-10-07

Vad mäter man egentligen med självskattningsformulär?

NYHET För att få korrekta forskningsresultat är det viktigt att forskare begriper vad deras olika metoder mäter. En ny avhandling från Umeå universitet undersöker hur man kan mäta människors grundläggande psykologiska behov, och hur väl de mätinstrument som används besvarar de frågor som forskare ofta ställer.

Text: Elin Andersson

I sin avhandling Analyzing self-report data: assessing basic psychological needs in education and at work undersöker Sofie Holmquist, doktorand vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet, hur forskare kan mäta personers grundläggande psykologiska behov i arbets- och utbildningssammanhang.

– Min avhandling utgår från den så kallade självbestämmandeteorin. Den menar att vi människor har tre grundläggande psykologiska behov som behöver vara tillfredsställda för att vi ska känna oss motiverade och fungera optimalt i olika sammanhang, till exempel på jobbet eller när vi går en utbildning. De behoven är autonomi, kompetens och social samhörighet. Min avhandling fokuserar på att bättre förstå hur dessa behov kan mätas, och jag undersöker vad modeller och instrument som används i forskning egentligen mäter, berättar Sofie Holmquist.

Analys av autonomi, kompetens och social samhörighet

Sofie Holmquist har testat två populära självskattningsformulär, genom att först översätta dem till svenska, och sedan utvärderat testens kvalitéer. Hon har till exempel tittat på hur väl man kan jämföra kvinnor och mäns svar, och om testen i sig är neutrala eller om de väger åt något håll.

– Jag har till exempel utvärderat självskattningsformuläret The Need Satisfaction and Frustration Scale. Formuläret har fyllts i av svenska arbetstagare som har fått skatta hur väl deras grundläggande psykologiska behov uppfylls i jobbet. Analysen visade att formuläret kan användas för att jämföra män och kvinnors upplevelser av autonomi, kompetens och social samhörighet, och att det även går att jämföra personers upplevelser över tid. Studien visade också på brister i självskattningsformuläret, till exempel verkar det vara svårt att skilja på om olika varianter av samma fråga faktiskt mäter samma sak, eller om de i själva verket visar på två underliggande dimensioner av till exempel autonomi.

Det andra självskattningsformuläret som Sofie Holmquist översatte och anpassade till en utbildningskontext, The Basic Psychological Need Satisfaction and Frustration Scale, studerades i en delstudie.

– Jag utvärderade detta formulärs egenskaper med hjälp av svar från svenska universitetsstudenter. Resultaten var lovande och pekar på att detta självskattningsformulär verkar ha bättre validitet vad gäller att mäta studenters upplevelser av autonomi, kompetens och social samhörighet, än The Need Satisfaction and Frustration Scale .

Läs avhandlingen: Analyzing self-report data: assessing basic psychological needs in education and at work

Om disputationen

Fredagen den 7 oktober försvarar Sofie Holmquist, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap sin avhandling med titeln: Analyzing self-report data: assessing basic psychological needs in education and at work

Fakultetsopponent: Professor Jan-Eric Gustafsson, Göteborgs universitet

Disputationen äger rum kl. 13:00 - 16:00 i hörsal UB.A.230 - Lindellhallen 3.