"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-04-10

Vad nätet gör med oss och vad vi gör med nätet

NYHET ”The Inheritance of the Digital” utgör temat i senaste numret av tidskriften Cultural Analysis. Flera forskare från Umeå universitet bidrar som skribenter varav en, Coppélie Cocq, docent i samiska studier, även medverkar som gästredaktör.

Coppélie Cocq är för närvarande ordförande i en arbetsgrupp om digital etnologi och folklore inom The International Society for Ethnology and Folklore.

I  samband med en konferens som man arrangerade fanns ”The Inheritance of the Digital” med som ett tema för en av panelerna. Hon berättar att det som nu publicerats är artiklar som bygger på föredragen som presenterades där. 

– Flera i våra nätverk deltog i konferenspanelen vi anordnade och det blev delvis ett samarbete mellan forskare i Umeå och Wisconsin. Robert Howard som arbetar där och jag har samarbetat tidigare. Han har bland annat besökt Humlab och fått inspiration härifrån i utformningen av UW-Madisons DesignLab, säger Coppélie Cocq. 

– Cultural Analysis är en väletablerad och välansedd internationell peer-reviewed tidskrift så det känns givetvis väldigt kul att publicera där. Det betyder mycket att vår forskning får bra spridning internationellt.

Coppélie Cocq berättar vidare att Digital folklore och etnologi är ganska stort i Nordamerika och att det därför känns extra viktigt att den forskning som pågår i Europa (och i Sverige) också syns. Umeå Universitet och Humlab, med forskning om digitala praktiker, digitala uttryck och digital kultur, är en viktig aktör inom fältet.

Hur gick tankarna när du som redaktör valde ämnen till detta nummer av tidskriften?

– Uppdraget med Digital Ethnology and Folklore-gruppen, som vi startade upp 2015, är att skapa en arena som främjar dialog mellan etnologer, folklorister och andra inom närliggande forskningsområden, som engagerar sig i digital teknik i sin forskning – inklusive digital kultur, digitala metoder. Vad det digitala innebär för våra metoder, verktyg, teoretiska ramar samt etiska överväganden. 

– Inom dessa ramar valde vi ett tema för artiklarna och föredragen kring vilket vi kunde samla forskning som intresserar sig för samspelet mellan de emancipatoriska och de kontrollerande krafterna på internet, för att få fram nyanserad forskning om vad nätet gör med oss, och vad vi gör med nätet. 

Medverkande skribenter från Umeå universitet:

Maria Eriksson, Anna Johansson, Coppélie Cocq, Stefan Gelfgren och Alf Arvidsson.

Läs mer om senaste numret av Cultural Analysis

Redaktör: Per Melander