"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-12-09

Vad satsar vi på när vi satsar på jämställdhet?

NYHET Jämställdhet är ett ord som klingar positivt för de flesta, och svenska universitet satsar idag stora pengar på jämställdhetsarbete. Men vad går de satsningarna till egentligen? Vilka ideal stärks i jämställdhetens namn? Detta kommer Malin Rönnblom från Umeå centrum för genusstudier vid Umeå universitet undersöka i ett nytt stort forskningsprojekt.

– Jämställdhet ses som är ett mycket positivt begrepp, trots att vi sällan diskuterar vad vi menar med jämställdhet. Ledningen kan ha en uppfattning medan de som arbetar med frågorna har en helt annan. Därmed saknas ofta både gemensamma problemformuleringar och gemensamma mål för arbetet, berättar Malin.

Malin Rönnblom har fått drygt 3 miljoner kronor av Delegationen för jämställdhet i högskolan för sitt nya projekt ”Hållbar strukturell förändring – möjlighet eller utopi?”.

I projektet kommer hon att intervjua högsta ledningen vid ett antal svenska universitet för att undersöka vilka föreställningar och förutfattade meningar som finns om jämställdhet. Hon kommer också att intervjua några av de som arbetar i jämställdhetsprojekt som universitetsledningarna finansierar, till exempel projekt som ska främja kvinnors karriärmöjligheter. När anses de projekten ha uppnått jämställdhetsmålen och hur är dessa mål formulerade?

– Jag hoppas på en mer kritisk och nyanserad idé om jämställdhet i framtiden. Vad vill en organisation som säger sig arbeta för jämställdhet? Kan det vara så att begreppet skymmer den strukturförändrande potential som i alla fall vissa jämställdhetsivrare strävar efter? frågar sig Malin Rönnblom.

Malin Rönnblom

Disputerade i statsvetenskap vid Umeå universitet 2002, och är idag vikarierande lektor vid Umeå centrum för genusvetenskap (UCGS). Hon är forskningsledare för den nordiska delen av EU-projektet Quing – Quality in Gender + Equality Policies: www.quing.eu. Dessutom är hon ordförande för Sveriges genusforskarförbund: www.genusforskning.org

För mer information och frågor kontakta:

Malin Rönnblom, Umeå centrum för genusstudier - UCGS
malin.ronnblom@ucgs.umu.seTel: 090-786 9674
Eller:Elin Andersson, informatör, Umeå centrum för genusstudier – UCGS
elin.andersson@ucgs.umu.se
Tel. 090-786 6354

Redaktör: Elin Andersson

Kontakt

Malin Rönnblom
Gästprofessor
E-post
E-post