"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-09-21

Vad tycker du? Medverka i Umu-barometern och gör avtryck

NYHET Snart inleds Umu-barometern, en undersökning med syfte att ge ökad kunskap om vad studenter tycker i viktiga frågor under studietiden. Enkätundersökningen riktar sig till universitetets alla nyantagna studenter, och sträcker sig över flera år. En första enkät skickas ut i år, och de som väljer att vara med kommer sedan att få fylla i en enkät två gånger om året under hela sin studietid.

Omfattningen både i fråga om tid och antalet studenter som bjuds in att delta gör denna undersökning unik.

Den första enkäten innehåller bland annat frågor om synen på andra människor och deras aktiviteter, politik, samhällsfrågor som miljö och covid-19 samt om studierna vid Umeå universitet. Materialet kommer att ligga till grund för vetenskapliga studier, men även kunna ge svar på hur studenter ställer sig i olika dagsaktuella frågor, till exempel hur de vill att undervisningen ska organiseras under coronapandemin.

- Omfattningen både i fråga om tid och antalet studenter som bjuds in att delta gör denna undersökning unik. Att det gäller ett stort antal studenter ger en bra bild över spridningen av åsikter och uppfattningar inom en grupp människor, och den långa tiden vi följer individerna gör att vi kan fånga hur detta ser ut under hela studietiden.

-  Nu hoppas vi att så många som möjligt av de inbjudna studenterna tycker att det här låter kul och intressesant, och att de vill delta i studien och därigenom göra ett bidrag till forskning! säger Andrea Bohman, en av forskarna bakom undersökningen.

Projektet finansieras av Vetenskapsrådet och genomförs av forskare vid Sociologiska institutionen.

Vill du vara med? Kolla din e-post

Umu-barometern inleds i slutet av september månad, då alla nyantagna studenter vid universitetet bjuds in via ett mejl till den adress som finns registrerad i Ladok.

Om du väljer att vara med i den första enkätundersökningen kommer du sedan kontaktas för en uppföljande undersökning under våren, och efter det två gånger om året under studietiden vid Umeå universitet.